• 20. november 2020

Astu küberkurjategijatest sammu võrra ette: EC-Councili kõrgetasemelised infoturbe koolitused Eestis

Rahvusvahelise e-kaubanduse Konsultantide Nõukogu (International Council of E-Commerce Consultants = EC-Council) on maailma suurim eetilise häkkimise ja infoturbealase väljaõppe koolitusi pakkuv ning sertifikaate väljastav asutus.

IT Koolitus on EC-Councili koostööpartner Eestis ning kõigil on võimalus õppida maailmatasemelisel küberturvalisuse maailmast.

Prints Zamunda on minevik, tänapäeva rünnakud on peensusteni peidetud.

IT Koolitus arendusjuhi Sander Kiviloo sõnul on küberkuritegevus üha keerulisem, läbimõeldum ning ohtlikum. “Asjad ei toimu enam ammu stiilis „prints Zamundast tahab sulle anda 20 miljonit“, vaid ründed on peensusteni peidetud ning tihti avastatakse need alles siis, kui on reaalne kahju juba suur,” põhjendab Kiviloo, miks igas ettevõttes peaks olema spetsialist, kes on küberturvalisus teemadega hästi kursis.

“EC-Councili pakub kvaliteetseid maailmatasemel küberturvalisuse koolitusi, millel on praktiline väärtus. Nende sertifikaadid on tööturul väga hinnatud. Nõukogu pikaajaliste koostööpartnerite hulka kuuluvad näiteks sellised organisatsioonid, nagu Pentagon, CIA, NSA, USA armee, FBI, Microsoft, IBM ja ÜRO,” sõnab Kiviloo.

Ta lisab, et erinevad valitsusasutused üle maailma on usaldanud EC-Councili tegelema küberterrorismi probleemidega, kuna nende väljaõppe raamistik vastab ülemaailmsetele standarditele ja selle on akrediteerinud Ameerika Riikliku Standardite Instituut ja Ameerika Ühendriikide Kaitseministeerium.

Küberkuritegevus levib epideemiliselt

EC-Councili Euroopa regiooni director Philip James Blake’i sõnul ütlevad uuringud, et tänapäeval on umbes 41% valgetest täiskasvanutest langenud mingil moel küberkuritegude ohvriks – puutunud kokku mõne pahavara või sotsiaalmeedia konto kaaperdamisega, avastanud arvutist viiruse või muud sarnast. Blake nimetab olukorda lausa globaalseks küberpandeemiaks.

“Küberrünnakuid on üha enam ja sellel on ühiskonnale väga suur mõju. Viimatisel Maailma Majandusfoorumil võrreldi küberkuritegevuse tekitatavat potentsiaalset ohtu lausa loodusõnnetustega. Selle olukorraga tuleb võidelda,” on Blake’i seisukoht. Sel eesmärgil teeb EC-Council tööd ja on koolitanud välja enam kui 250 000 infoturbe spetsialisti, kes tegutsevad praegu 140 riigi ettevõtetes ja valitsusasutustes üle maailma.

Millest koolitustel kõneldakse?

Küberkuritegevusest kõneldes nõustub Philip Blake Kivilooga öeldes, et küberkurjategijad arenevad tohutu kiirusega, kuriteod muutuvad aina keerukamateks ja rakemini avastatavateks.

Koolitustel analüüsitakse näiteid põnevatest küberkuritegudest ja antakse nõu, kuidas saavad ettevõtted end rünnakute, andmepettuste ja -varguste vastu kaitsta.

Vaadeldakse, missugused riskid on seotud küberrünnakutega eraettevõtetes ja millist ohtu võivad küberkuriteod avaldada näiteks riiklikule taristule ja sellega seotud sidusrühmadele. Kõike selgitatakse läbi praktiliste näidete.

Analüüsitakse ka seda, kuidas küberkuritegevus mõjutab maailma majandust. “Seda viimast, muuseas, peetakse väga suureks riskiks. Arvatakse koguni, et järgmise viie aasta jooksul on oodata, et küberrünnakud tekitavad maailma majandusele umbes 10 triljoni dollarit kahju,” hindab Blake.

Vajadusel viiakse koolitused läbi virtuaalselt

Koolitused toimuvad ka siis, kui peaks juhtuma, et klassikoolitusi teha ei saa või koolitaja ei saa Eestisse reisida. Klassikoolituse asemel tehakse koolitused kontaktivabalt. Koolituse kvaliteet sellest ei kannata, koolitus toimub reaalajas koolitaja juhendamisel, tehakse laboreid, grupitöid ja kõike muud plaanitut. Koolitus ei erine millegi poolest sarnasest klassiruumikoolitusest, välja arvatud paiknemiskoht.

Kõikide koolituste juurde kuuluvad ka eksamid, mille positiivselt sooritanuile väljastatakse ülemaailmselt tunnustatud sertifikaat.

EC-Councili küberturbe koolitused:

ECIH v2 - EC-Council Certified Incident Handler

CHFI - Computer Hacking Forensic Investigator

C-PENT - Certified Penetration Testing Professional

CND v2 - Certified Network Defender

CEH v11 - Certified Ethical Hacking

CSA - Certified SOC Analyst

Kõik küberturvalisusega seotud koolituste kalendri leiad siit: KOOLITUSKALENDER