Autor: Uno Kõrsmaa, koolitaja, Exceli/VBA arendaja • 12. november 2020

Exceli programmeerimisvõimalus - VBA

VBA on Exceli lahutamatu ja alakasutatud osa, mis oluliselt laiendab kogenuma kasutaja võimalusi niigi rikkalike Exceli kasutamisel.

VBA on lihtne inimkeelne (NB! – inglisekeelne) ja väga intuitiivne programmeerimiskeel, mille abil saab kasutaja Excelile anda lisada enda poolt loodud spetsiifilis(t)e võimalustega funktsionaalsusi.

VBA teeb Excelist arendusplatformi, mis annab äripoole töötajate käsutusse lihtsad programmeerimise võimalused. Andmed/info tekib äripoole inimeste töö tulemusena ning needsamad inimesed teavad ka kõige paremini, mida sellega peaks tegema, mis omakorda kiirendab ja lihtsustab valmiva mudeli või aruande vajaduste kaardistamist. Omada ettevõttes või organisatsioonis VBA knowhow'd on hindamatu väärtus, mille läbi on mõnel juhul võimalik kokku hoida ka kallite ebaintuitiivsete ja aeglaselt valmivate IT lahenduste arvelt.

VBA-ga alustajale mõeldud kursusel vabaned (au-)kartusest sõna "progammeerimine" ees ja laod oma edasistele oskustele korraliku alusmüüri. Lihtsamaid makrosid oled võimeline looma juba esimese kursusepäeva jooksul.

7 argumenti, miks tasuks õppida kasutama VBA-d:

• hoia kokku aega ning närvienergiat rutiinsete tegevuste "robotiseerimisega"

• valideeri ja kaitse paremini andmeid kasutaja vigade eest

• loo ise oma töö spetsiifilistest vajadustest lähtuvaid uusi "Exceli funktsioone"

• paiguta loodud makrod ja funktsioonid add-in'i ja jaga neid kolleegidega või vii kaasa teise arvutisse

• ehita interaktiivseid dashboard'e, stsenaarium-mudeleid, "lennult" loodavaid aruandeid, CRM-lahendus vm

• käivita VBA-ga programmikene, mis toob SQL-i päringu ja/või Power Query kaudu värsked andmed otse serverist või võrgukohtadest, mille järgi luuakse uus või värskendatakse olemasolev aruanne

• loo võimaliku tulevase IT-lahenduse tarvis VBA-s kiirelt prototüüp, et lihtsustada vajaduste kaardistamist ja innovatiivsete ideede leidmist... vahel võib juhtuda, et "suuremat lahendust" polegi vaja

Julgustuseks

VBA pakub tohutul hulgal võimalusi, kuid nende suur arv ei peaks tõsist huvilist hirmutama – ka siin kehtib Pareto reegel. Nii nagu nutitelefon annab praktilises elus palju kasu ka juba siis kui vaid helistada ja SMS-e saata, nii saab ka VBA puhul juba suhteliselt väheste oskustega Exceli tegevusi väga oluliselt lihtsustada.

Vaata ka meie koolituskalendrist järgmist "Excel - VBA" toimumist siit.