Свяжитесь с нами:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Agile Project Management™ Foundation and Practitioner

ITK-422

Продолжительность: 5 дней
Цена:
2 083 € (+ VAT 20%)

Обзор курса обучения:

Koolitus ja sertifitseerimiseksamid on inglise keeles.

Koolitus toimub siis, kui osalejaid on vähemalt 6.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada Agile Project Management sertifitseerimiseksamite (Foundation ja Practitioner) edukaks sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis toetavad agiilsete projektidega töötavate projektimeeskondade tööd.
Koolituse käigus omandatud teadmiste ja oskuste kasutamine parandab projektide juhtimises standardiseerimist, nähtavust ja hinnatavust, säilitades agiilsetele projektidele isaloomulikku paindlikkuse ja kiirema protsessi.
Koolitus on interaktiivne, see sisaldab seminare, rühmatöid ja hulganisti arutelusid. Koolitus sisaldab ka iseseisvaid töid, mis sooritatakse pärast koolituspäeva.
Koolitusel osalejad saavad enne koolitust eelteadmiste omandamiseks lugemismaterjali. Esimesel koolitusepäeval saab iga osaleja agiilsete projektide käsiraamatu, mis sisaldab kursuse materjali, märkmeid ja ülesandeid.

Koolitus kestab neli päeva ja sisaldab kahe eksami sooritamist. Foundation sertifitseerimiseksam sooritatakse koolituse teise päeva pärastlõunal ja Practitioner sertifitseerimiseksam koolituse viimasel päeval. 
Sertifitseerimiseksamite eesmärgiks on mõõta osalejate teadmisi ja arusaamist agiilsete projektide põhiprintsiipidest, nende juhtimisest ja lähenemisviisidest. Selleks, et sooritada Practitioner eksam, peab olema Foundation eksam sooritatud edukalt. Foundation eksam koosneb 60 valikvastustega küsimusest, edukaks loetakse eksam, mis on sooritatud 50% ulatuses positiivselt.
Practitioner eksami eesmärgiks on mõõta, mil määral õppija on omandanud oskused ja hoiakud agiilsete projektide juhtimisest. Eksam on juhtumite põhine, mis võimaldab sooritajal omandatud oskusi demonstreerida “päriselu” situatsioonis. Eksami kestvus on 180 minutit, edukaks läbimiseks loetakse, kui positiivseid vastuseid on minimaalselt 50% ulatuses.

Kому:

Projektijuhid; agiilsete rühmade liikmed, kes soovivad omandada projektijuhile vajalikud teadmised ja oskused.Цели:

Pärast koolituse edukat lõpetamist osalejad:

 • mõistavad agiilsete projektide filosoofiat ja põhiprintsiipe;
 • saavad aru agiilsete projektide elutsüklist;
 • teavad toote või teenuse valmimise protsessi agiilsetes projektides;
 • teavad ja oskavad kasutada kasutatavaid tehnikaid, nende võimalusi ja piiranguid;
 • teavad rolle ja vastutusi agiilsetes projektides.
Требования:

Koolitusel osalejad peavad olema läbi töötanud eel-lugemise, mis saadetakse neile enne koolituse algust.

Содержание:
 • What is Agile? – Choosing the Right Approach
 • Agile PM – The Basics
 • Roles and Responsibilities Preparing for Agile Project Management
 • Agile Project Management – Processes and Products Communication
 • Prioritisation and Timeboxing Agile Control
 • Requirements and Estimating Agile Planning
 • Foundation Examination Practitioner Examination Preparation
 • Practitioner Examination
Дополнительная информация:

Koolitushind sisaldab:

 • ametlikke õppematerjale;
 • kahte sertifitseerimiseksamit;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • soodushinnaga registreerimine järgmisele kalendrikoolitusele;
 • tasuta parkimist.

Связанные курсы

2 дней Agile Project Management Foundation 834 € (+ VAT 20%)