Свяжитесь с нами:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

ITIL kesktase: Planning, Protection and Optimization

ITIL-PPO

Продолжительность: 4 дней
Цена:
1 250 € (+ VAT 20%)

Обзор курса обучения:

"Planning, Protection and Optimization" - IT juhid on pidevalt tegevuses kvaliteetsete IT-teenuste osutamisega. Tellija soovidest lähtuva optimaalse teenuse planeerimine tähendab teenusega seotud jõudluse, töökindluse, talitluspidevuse ja turvalisuse ülesannete lahendamist. Vale planeering vastavates valdkondades võib viia suurte kahjudeni.

Kursuse ülesanne on aidata leida vastused järgmist laadi küsimustele:

 • Kuidas ennustada nõudlust teenuste järele?
 • Kuidas planeerida teenuste mahtusid tellija soovidest lähtuva vajaliku jõudluse saavutamiseks?
 • Kuidas koostada IT teenuste mahuplaani?
 • Mis on käideldavus tellija seisukohast?
 • Kuidas määrata töökindluse optimaalset taset?
 • Kuidas hinnata teenuse katkemise riske?
 • Kuidas tagada vajalik teenuste talitluspidebus?
 • Kuidas infoturbe haldus peaks teiste IT protsessidega koos toimima?

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.
Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Eksam ja sertifikaat

 • Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN PLANNING, PROTECTION AND OPTIMIZATION.
 • Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.
 • Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Kому:

PPO kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad IT teenuste planeerimise ja optimeerimisega, olgu siis tegemist täiesti uute teenuste projekteerimistööga või juba toimivate teenuste täiustamisega.Цели:

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Nõudlusehaldus - Demand management
  • Mahuhaldus - Capacity management
  • Käideldavushaldus - Availability management
  • IT teenuste talitluspidevuse haldus - IT service continuity management
  • Infoturbe haldus - Information security management
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.
Требования:
 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat.
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav.
Дополнительная информация:

http://www.itilsite.com/ITIL_PPO.html

Содержание:
 • 1. Päev
  • Sissejuhatus
  • Praktikum
  • Mahuhaldus
  • Praktikum
 • 2. Päev
  • Käideldavusehaldus
  • Praktikum
  • IT teenuste talitluspidevuse haldus
  • Praktikum
 • 3. Päev
  • Infoturbe haldus
  • Praktikum
  • Nõudlusehaldus
  • Praktikum
  • Väljakutsed
 • 4. Päev
  • Rollid
  • Praktikum
  • Tehnoloogia
  • Testeksam
  • Eksam
Дополнительная информация:

 Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • eksamit;
 • lõunasööke;
 • kohvipause.

Koolitus toimub koostöös Meriroos OÜ-ga.