Свяжитесь с нами:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Sissejuhatus C#-keele programmeerimisse, e-õpe

VEEB-C-002

Электронное обучение Продолжительность: 42 дней
Цена:
299 € (+ VAT 20%)

Обзор курса обучения:

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada C# programmeerimiskeelt. C# programmeerimiskeel, mis on arendatud Microsofti poolt .NET platvormile, on võimas objekt-orienteeritud programmeerimiskeel. 

E-kursus koosneb 13 peatükist, mis kõik sisaldavad C# programmeerimiskeele kohta teooriat, programmeerimisharjutusi (38 tk) ja valikvastustega küsimusi (50 tk).

E-kursus on soomekeelne!
Soomekeelne kursuse täpsem tutvustus.

Kому:

IT-spetsialistid, kes on igapäevatöös puutuvad kokku C#-keele programmeerimisega.Цели:

E-kursuse lõppedes osalejad:

  • teavad programmeerimise põhitõdesid
  • teavad objekt-orienteeritud programmeerimise põhitõdesid
  • teavad ja oskavad kasutada algoritme
  • teavad C#-keele erisusi
  • oskavad programmeerida lausendeid, väljendeid ja operatsioone
  • teavad ja oskavad kasutada tingimuslikke lausendeid
Дополнительная информация:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.

Suhtlemine 
Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.