Tableau edasijõudnute koolitus

Soovid arendada Tableau oskusi baasteadmistest kõrgemale tasemele?

Tableau edasijõudnute koolitusel süvendatakse Tableu Desktopi kasutusoskuseid ja tutvustatakse Tableau parimaid praktikaid töölaudade (Dashboards) loomisel.

Koolituse eesmärk on anda edasi keerukamate andmeanalüüside teostamise oskused. Praktilised harjutused on suunatud keerulisemate visuaalide, parameetrite ning mitmekülgsete arvutatavate väljade loomisele. Jagame ka häid praktikaid tagamaks lahenduse parim loetavus ja jõudlus.

Koolitus toimub koostöös Wizon OÜ - ga.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib  Sulle, kui Sa omad juba mõningast kogemust Tableauga, kuid soovid oma teadmisi ning oskusi järgmisele tasemele viia.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab teha keerukamaid visualisatsioone ja graafikuid;
 • oskab koostada keerukamaid kalkulatsioone andmete teisendamisel ja andmetega manipuleerimisel;
 • omandab tabelikalkulatsioonide (TableCalculations) kui ka detailse tasemega valemite (LOD) koostamise oskused;
 • omab ülevaadet Tableau statistiliste vahendite kasutamisest andmete analüüsil;
 • oskab kasutada parameetreid valemites, kombineerida neid töölaudadel koos kiirfiltritega ja kasutada parameetreid interaktiivsuse loomisel;
 • omandab arusaamise hulkade (Set) ja nendel põhinevate interaktsioonide kasutamisest;
 • oskab erinevaid andmeallikaid ühendada erinevatel meetoditel ning andmeallikaid analüüsiks ette valmistada;
 • omandab ülevaate Tableau võimalustest teostada analüüsi geograafiliste andmetega;
 • omab ülevaadet töölaudade disainimise trendidest ja parimatest praktikatest;
 • oskab analüüsida oma aruande jõudlust tööriista Performance Recording abil.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osaleja kasutab koolitusel oma arvutit, millesse on eelnevalt installeeritud Tableau Desktop. Sobib ka Tableau prooviversioon.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituses on omavahel põimitud teoreetiline taust ja arvukad praktilised näited. Paljud näited tehakse ka üheskoos läbi, et töövõtted kinnistuks.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse tüüp: Reaalajas veebikoolitus (Zoom)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (jaotatuna 2 päevale)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

 Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐ 

„Sai teada uusi nippe, lihtsalt selgitatud ja kõik asjad tegime ise läbi“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Ta sobis algajale, kes nimetab ennast kiireks õppijaks (mulle). Meeldis, et koolitaja oli avatud küsimustele ja püüdis nendele vastada, samas aitas neid, kellel läks midagi valesti.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Sain väikestele lisaküsimustele vastused mida üldistest videotest otseselt kätte ei saanud.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Oli uut ja huvitavat. Sai nippe, kuidas asju lihtsamalt teha või lihtsalt teistmoodi..“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Oli väga informatiivne ja huvitav“

 

Ajakava

1.päev
2.päev
11:00 - 12:30
1. Sissejuhatus ja kaardi visuaalid
 • Kordamisülesanne
 • Kaardi visuaalid geograafiliste asukohtade nimede järgi ning selle laiendamine Spatial faili abil.

Kasutatavad meetodid: Ülesannete lahendamine ja oma lahenduse esitlemine teistele

12:30 - 13:00
Lõuna
13:00 - 13:45
2. LOD kalkulatsioonid
 • Põhilised LOD kalkulatsioonid (Funktsioonid FIXED,INCLUDE,EXCLUDE).
 • LOD kalkulatsioonide kombineerimine.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused.

13:45 - 14:30
3. Tableau operatsioonide järjekord, filtrid ja parameetrid
 • LOD kalkulatsioonide ja filtrite rakendumise järjekord.
 • Filtrite mõjupiirkonnad ja kontekstifiltrid.
 • Parameetrite kasutamise näited muutmaks andmeobjektide sisu.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited

11:00 - 12:30
1. Juhtimislaudade (Dashboard) disaini võtted ja interaktiivsuse lisamine. Näiteid huvitavatest visuaalidest.
 • Interaktiivsus juhtlaudadel (Dashboard actions).
 • Konteinerite peitmine-näitamine.
 • Kasutajat suunav disain.
 • Interaktiivsed parameetrid.
 • Interaktiivsed alamhulgad.
 • Näiteid huvitavatest visuaalidest.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

12:30 - 13:00
Lõuna
13:00 - 13:45
2. Analüüsi vahendid. Tabeli kalkulatsioonid
 • Tasemejooned, regressiooni jooned.
 • Tabeli kalkulatsioonide kasutusvõimalusi.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

13:45 - 14:30
3. Erinevate andmeallikate ühendamise võimalused. Jõudluse analüüsi vahend - Performance Recording
 • Cross Database Join
 • Relations (Noodles) – Seosed
 • Blending
 • Union

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.