Pythoni programmeerimise algkursus vana

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad
Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Koolitus toimub koostöös KPMG Baltics OÜ-ga.

Loe lisaks : https://www.ituudised.ee/sisuturundus/2021/05/31/python-nr-1-tooriistakast-probleemide-lahendamiseks

 

Sihtgrupp:

 • koolitatavad, kes ei oska, kuid tahaksid programmeerimist osata
 • koolitatavad, kes on kunagi programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovivad just Pythonit õppida
 • enda teadmiste pagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivad analüütilist tööd tegevad palgatöötajad

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemiseks on vajalik ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks.

Ei ole vaja osata programmeerimist.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite, samuti Jupyter Notebooki, installeerimiseks. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10.

Koolituseks sobiva arvuti puudumisel palume võtta ühendus koolitajaga meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja iseseisvate ülesannete lahendamise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 32 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • tasuta õppematerjale veebipõhises õppekeskkonnas;
 • üle 5 tunni soovituslikke videoharjutusi;
 • Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta

Lisaväärtusena pakume:

 • värskeid puuvilju
 • sooje jooke koos suupistetega; 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

„Väga meeldiv kui nii spetsiifilise ala asjatundjad oskavad ja on nõus nii arusaadavalt teemat käsitlema. Väga innustav ja inspireeriv koolitus oli“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Koolitus oli väga intensiivne. Ilmselt oleks enne koolitusele tulemist pisut teada programmeerimise        põhialuseid. Kuid koolitaja suutis need inimlikus keeles selgeks teha.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Klassis koolituse formaat koos Rauliga oli väga hästi organiseeritud.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Koolitus ületas minu ootusi mitmekordselt. Koolitaja on väga professionaalne, oli meeldiv viibida koolitusel ja mõnus õppida, olenemata sellest, et tegemist oli suhteliselt keerulise teemaga.“

 

Koolituse viib läbi Raul Nugis

Raul on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse.
 
Analüütiku ja programmeerijana on ta loonud ja juurutanud automaatseid jälgimissüsteeme ning BI (Business Intelligence) lahendusi, automatiseerinud rahvusvahelise haardega äriettevõtete finantsraporteerimise pipeline ning teostanud isetoimetavate algoritmite algkoodi kontrolle. Nende ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiate abil on Raul aidanud klientidel tuvastada ja tagasi saada miljonitesse ulatuvaid alalaekunud tulusid.
Rauli kogemuste põhivaldkonnad on digitaalne ekspertiis, infoturbealane nõustamine, andmete kogumine ja analüüs uurimustööde jaoks, RPA (Robotic Process Automation), ETL (andmete puhastamine) ja programmeerimine andmeanalüüsi ning masinõppe jaoks, turuanalüüs, regulatsioon ja järelevalve erinevates majandusharudes ning -sektorites, sealhulgas infrastruktuuri- ja transpordisektoris.

Raul on Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige ja ta on kogenud ning sagedane kõneleja siseriiklikule ja rahvusvahelisele publikule.
 

⭐⭐⭐⭐⭐

Väga meeldiv kui nii spetsiifilise ala asjatundjad oskavad ja on nõus nii arusaadavalt teemat käsitlema. Väga innustav ja inspireeriv koolitus oli..

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub KPMG Baltics OÜ koolitusklassis, Foorumi ärikeskuses, Tallinnas (Narva mnt 5). Tasuta parkimiskoha saadavuse teemal koolituspäeval, palun võta eelnevalt ühendust koolitaja Raul Nugisega meiliaadressil [email protected]!

09:30 - 11:00
Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse
 • Programmeerimise põhitõed
 • Programmeerimiskeel Python

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted
 • Andmetüübid ja muutujad
 • sisendid-väljundid
 • baastehted

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused, test

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted
 • Boole’ tehtemärgid
 • tingimuslikud erindid

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused, test

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted
 • silmused 
 • loendid

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused, test

09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub KPMG Baltics OÜ koolitusklassis Foorumi ärikeskuses, Tallinnas (Narva mnt 5). Tasuta parkimiskoha saadavuse teemal koolituspäeval, palun võta eelnevalt ühendust koolitaja Raul Nugisega meiliaadressil [email protected]!

09:30 - 11:00
Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted
 • loendimeetodid ja -töötlus

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted
 • loogilised tehted

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused, test

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga
 • Pythoni installeerimine
 • Jupyter Notebooki installeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • funktsioonid

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused

09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub KPMG Baltics OÜ koolitusklassis Foorumi ärikeskuses, Tallinnas (Narva mnt 5). Tasuta parkimiskoha saadavuse teemal koolituspäeval, palun võta eelnevalt ühendust koolitaja Raul Nugisega meiliaadressil [email protected]!

09:30 - 11:00
Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • ennikud
 • sõnastikud

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • andmetöötlus

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused, test

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga
 • teekide import
 • operatsioonid tekstiga
 • operatsioonid CSV failidega

Kasutatavad meetodid: loeng, miniharjutused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Trips- traps- trull mängu programmeerimine - õppeprojekt

Kasutatavad meetodid: harjutused

09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub KPMG Baltics OÜ koolitusklassis Foorumi ärikeskuses, Tallinnas (Narva mnt 5). Tasuta parkimiskoha saadavuse teemal koolituspäeval, palun võta eelnevalt ühendust koolitaja Raul Nugisega meiliaadressil [email protected]!

09:30 - 10:30
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Veebi ja andmekaeve Challenge – õppeprojekt ja andmekaeveprojekt

Kasutatavad meetodid: harjutused

10:30 - 10:45
Kohvipaus
10:45 - 11:45
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Veebi ja andmekaeve Challenge – andmekaeveprojekt
 • Andmetöötluse harjutused – algeline moodul Pythonis, marketing Pythoniga

Kasutatavad meetodid: harjutused

11:45 - 12:00
Kohvipaus
12:00 - 12:45
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Andmetöötluse harjutused – algeline moodul Pythonis, marketing Pythoniga

Kasutatavad meetodid: harjutused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Andmetöötluse harjutused jätkuvad – energeetikasektori modelleerimine

Kasutatavad meetodid: harjutused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused
 • Andmetöötluse harjutused jätkuvad – forensic analüüs

Kasutatavad meetodid: harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.