Koolitaja:

Mihkel Salm

Aeg:

26.03.2021, kell 05:45-12:45

Hind: 275.00 EUR + km

SEO ehk otsingumootori turundus suunaga välisturule

Efektiivsed võtted kodulehe nähtavaks tegemiseks otsingumootorites
SEO (Search Engine Optimisation) on läbinud läbi aegade erinevaid etappe. „Wild Wild West“, kus kavalad arendajad üritasid ära kasutada otsingumootorite poolt välja mõeldud reegleid, on läbi saanud. Algelise SEO hügieeni puudumine vähendab või minetab võimaluse koguda välisturgudel läbi otsingumootorite kodulehel liiklust.

26.03.2021 KOOLITUS TOIMUB VEEBIS

Koolituse eesmärk on aru saada põhilistest otsingumootori hindamiskriteeriumitest ja kuidas need mõjutavad sinu pingerida otsingu tulemustes. Lisaks vaadeldakse, kuidas üles ehitada efektiivset strateegiat märksõnade „püüdmiseks“ ja laieneda erinevatele välisturgudele.

 

Sihtgrupp:

 •          Kodulehe haldaja
 •          Kommunikatsioonispetsialist/-juht
 •          Turundusspetsialist/-juht
 •          Front-end arendaja
 •          SEO teenuse tellija

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          Mõistab hea ja halva SEO vahet.
 •          Saab aru otsingumootori tulemuse tehnilistest ja orgaanilistest mõjutajatest.
 •          Omab ülevaadet tehniliste ja/või tekstiliste puuduste mõjust.
 •          Oskab otsida ja analüüsida informatsiooni märksõnade asjakohasuse kohta.
 •          Teab märksõnu SEO - sõbraliku kodulehe, e-poe jne arenduste tellimiseks.
 •          Hindab konkurentide tegevust ja oskab parimad praktikad jooksvalt üle võtta.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 •          Arvuti ja brauseri baaskasutamise oskus
 •          Office (Excel, Word)
 •          Koduleht/Toode/Teenus, mida arendada
 •          Võimalusel ligipääs enda kodulehe analüütikale

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09:15 - 09:30
kogunemine
09:30 - 11:00
Mis on SEO?
Ajalugu
• The spider
• Ranking
Olulised terminid
• Organic visit
• Referral
• Link building
• Conversion (Leads)
• Ads
Mis on SEO mõju?
• Search Engines
• SEO specialists
• Marketing
• Pictures
• Video
• Connection to Social Network

Kasutatavad meetodid: Loengu vorm koos näidetega
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Kuidas teha SEO analüüsi?
• Keyword check
• Internal link check
• External link check
• Code check
• URL check
• Keyword ranking check:
o Your ranking on targeted markets
o Google Adwords - quality of keyword
o Competition VS You
Kasutatavad meetodid: Koostöö koolitatavaga, informatsiooni otsimine, dokumendi koostamine, analüüs ja muudatuste planeerimine.
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
SEO analüüsi jätkamine
Võrdlev analüüs:
• Tools & plugins (Google Chrome based)
• Keyword check
• Internal link check
• External link check
• Code check
• URL check
Kasutatavad meetodid: Koostöö koolitatavaga, informatsiooni otsimine, dokumendi koostamine, analüüs ja muudatuste planeerimine
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Kokkuvõte
• Analüüsi ülevaade
• Parimad praktikad
• Järeldused
Kasutatavad meetodid: Koostöö koolitatavaga, informatsiooni otsimine, dokumendi koostamine, analüüs ja muudatuste planeerimine