MOC 20345-2-B Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019

The main purpose of this course is to provide experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server messaging environment.

The course covers how to design and configure advanced components in an Exchange Server deployment such as site resiliency, advanced security, compliance, archiving and discovery solutions, coexistence with other Exchange organizations or Exchange Online, and migration from previous versions of Exchange server. The course also provides guidelines, best practices, and considerations that will help optimize Exchange Server deployments.

Koolituse peamine eesmärk on anda kogenud Exchange Serveri administraatoritele teadmised Exchange Serveri sõnumside keskkonna halduseks.

Kursus aitab valmistuda eksamiks70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (koolituse hinnas sisaldub eksamivautšer).

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO).

 

Target audience:

 

The audience for this course includes IT professionals who are experienced messaging administrators, messaging architects, or consultants. This course is designed for people in an enterprise environment who are responsible for designing and deploying Exchange Server solutions, including environments that contain previous versions of Exchange Server or Exchange Online. Students taking this course are expected to have experience with Exchange Server 2019 or previous versions of Exchange Server.

 

Job role: Administrator

Preparation for exam: 70-345

Features: none

 

 

After completing this course, students will be able to:

 • Plan for Exchange Server deployments.
 • Plan and deploy Exchange Server hardware, virtualization, mailbox databases, and public folders.
 • Plan message transport in Exchange Server.
 • Plan and deploy Client Access services in Exchange Server.
 • Design and implement a highly available Exchange Server environment.
 • Maintain Exchange Server by using Managed Availability and Desired State Configuration (DSC).
 • Plan for messaging security and design and implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS) and Microsoft Azure RMS in Exchange Server.
 • Design and implement message retention and archiving.
 • Design and implement data loss prevention policies, In-Place Hold, and eDiscovery.
 • Design and implement messaging coexistence among Exchange Server organizations.
 • Plan and implement the upgrade from previous versions of Exchange Server to Exchange Server 2019.
 • Plan a hybrid Exchange deployment.

 

Prerequisites to the course (recommended):

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:

 • Attended course 20345-1B: Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 or have equivalent knowledge
 • Minimum of two years of experience working with any version of Exchange Server
 • Minimum of six months of experience working with Exchange Server 2013 or Exchange Server 2016
 • Minimum of two years of experience administering the Windows Server operating system, including Windows Server 2016 or Windows Server 2019
 • Minimum of two years of experience working with Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimum of two years of experience working with name resolution, including Domain Name System (DNS)
 • Experience working with certificates, including public key infrastructure (PKI) certificates
 • Experience working with Windows PowerShell

 

Training Principles:

The training is held in Estonian!

Each learning module is supported by practical exercises with hands-on laboratories.

The price includes the possibility to take one Microsoft certification exam within 6 months after the training.

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

Length: 40 academic hours

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolituse osad on toetatud praktiliste harjutustega õpilaborites.

Koolituse hinnas sisaldub ühe Microsofti sertifitseerimiseksami sooritamise võimalus 6 kuu jooksul pärast koolitust.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

 

The training topics and description:

Module 1: Planning Exchange Server deployments

This module explains the key features of Exchange Server and explains how to gather business requirements. It also explains how to plan for an Exchange Server deployment and the migration of Unified Messaging to Cloud Voicemail.

Module 2: Planning and deploying Exchange Server Mailbox services

This module explains how to plan and implement Exchange Server hardware, Exchange Server virtualization, Azure integration, and public folders.

Module 3: Planning message transport

This module explains how to plan and implement mail routing internally as well as from and to the internet. This module also describes transport-related tasks in the organization.

Module 4: Planning and deploying client access

This module explains how to plan and implement Exchange Server clients, client access, Microsoft Office Online Server, and coexistence of Microsoft SharePoint with Exchange Server. It also explains the design and implementation of external client access.

Module 5: Designing and implementing high availability

This module explains how to plan and implement high availability for Exchange Server. It also explains how to plan for load balancing. Finally, it explains how to plan and implement site resilience.

Module 6: Maintaining Exchange Server

This module explains how to maintain Exchange Server by using Managed Availability and DSC.

Module 7: Designing messaging security

This module explains how to plan for messaging security, and how to design and implement AD RMS and Azure RMS in an Exchange Server organization.

Module 8: Designing and implementing message retention and archiving

This module explains the purpose of archiving and messaging records management. It also explains how to design and implement In-Place archiving and message retention.

Module 9: Designing and implementing messaging compliance

This module explains how to design and implement data loss prevention policies, In-Place Hold, and In-Place eDiscovery.

Module 10: Designing and implementing messaging coexistence

This module explains how to design and implement federation. It also explains how to design coexistence between Exchange Server organizations. Finally, it explains how to design and implement cross-forest mailbox moves.

Module 11: Upgrading to Exchange Server 2019

This module provides an overview of the options you have when choosing to implement Exchange Server 2019, and provides details on how to upgrade an existing Exchange Server 2013 or Exchange Server 2016 organization to Exchange Server 2019

Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment

This module explains the basics of a hybrid deployment and how to plan for authentication in a hybrid deployment. It also explains how to implement Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) Connect, a hybrid development, and advanced functionality for hybrid deployments.

More detailed information about the training/ Täpsemat infot koolituse kohta saad:

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/20345-2

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].