MOC 20345-1-B Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019

The main purpose of the course is to give students a good understanding of how to administer and support Exchange Server. The course covers how install and configure Exchange Server.

It also covers how to manage mail recipients and public folders, including how to perform bulk operations by using Exchange Management Shell. In addition, the course covers how to manage client connectivity, message transport and hygiene, and highly available Exchange Server deployments. It also covers how to implement disaster recovery solutions. Finally, the course covers how to maintain and monitor an Exchange Server deployment and how to administer Exchange Online in a Office 365 deployment.

Sellel koolituse peamine eesmärk on õpetada osalejaid paigaldama Exchange Server meilisüsteemi, seda häälestama ja haldama. Koolitus käsitleb meiliadressaatide haldust ja avalikke kaustu, kliendi ühendusi, kirjade liikumist ja hügieeni, kõrgkäideldavust ning varundust ja taasteid. Muuhulgas räägitakse ka massiliste muudatuste tegemisest Exchange Management Shell abil, hooldusest ja seirest. Lisaks hõlmab koolituse kava ka Exchange Online keskkonna haldust Office 365 koosseisus. 

 

Koolituse on mõeldud IT spetsialistidele, kes valmistuvad saama ettevõtte meilisüsteemi halduriteks. Lisaks võib kursus pakkuda huvi tugiteenuste spetsialistidele, kes tegelevad ka Exchange Server keskkonna haldusega.

Kursus aitab valmistuda eksamiks70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (koolituse hinnas sisaldub eksamivautšer).

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO).

 

Target audience:

 

The audience for this course includes enterprise-level messaging administrators on Exchange Server. IT generalists and helpdesk professionals who want to learn about Exchange Server may also take this course. Students taking this course are expected to have at least two years of experience working in the IT field—typically in the areas of Windows Server administration, network administration, helpdesk, or system administration. They are also expected to have some experience with Exchange Server concepts but previous experience managing Exchange Server is not a requirement.

 

Job role: Administrator

Preparation for exam: 70-345

Features: none

 

After completing this course, students will be able to:

 • Deploy Exchange Server.
 • Plan and configure storage for Exchange Server.
 • Create and manage various recipient objects in Exchange Server.
 • Perform recipient management and Exchange server management tasks by using Exchange Server cmdlets.
 • Deploy Client Access services in Exchange Server.
 • Manage high availability in Exchange Server.
 • Implement disaster recovery for Exchange Server.
 • Configure and manage message transport in Exchange Server.
 • Configure message security in Exchange Server.
 • Monitor and troubleshoot Exchange Server.
 • Configure Exchange Server role-based access control permissions and configure audit logging for both administrators and users.
 • Implement and manage integration with Exchange Online.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teostab Exchange Server keskkonna paigaldust ja baashaldust.
 • Haldab Exchange Server keskkonda.
 • Loob ja haldab meilisüsteemi erinevaid adressaate.
 • Kasutab Exchange Management Shell keskkonda meilisüsteemi adressaatide halduseks ning haldustegevuste automatiseerimiseks.
 • Häälestab klientide ühendusvõimalusi Exchange Server keskkonda.
 • Korraldab kõrgkäideldavust.
 • Korraldab Exchange Server keskkonna varundust ja taastet.
 • Häälestab kirjade liikumist.
 • Häälestab kirjavahetuse turvalisust ning rämpsposti ja pahavara tõrjet.
 • Juurutab ning hallata Exchange Online paigaldusi.
 • Seirab ning lahendab Exchange Server keskkonna probleeme.
 • Korraldab Exchange Server ligipääsuõigusi ning auditit.

 

Prerequisites to the course (recommended):

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have the following technical knowledge:

 • Minimum of two years of experience administering Windows Server.
 • Minimum of two years of experience working with Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Minimum of two years of experience working with name resolution, including Domain Name System (DNS).
 • Understanding of TCP/IP and networking concepts.
 • Understanding of security concepts such as authentication and authorization.
 • Understanding of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 • Working knowledge of public key infrastructure (PKI) technologies, including Active Directory Certificate Services (AD CS).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Vähemalt 2 aastat Windows Server keskkonna halduskogemust.
 • Vähemalt 2 aastat töökogemust Active Directory Domain Services (AD DS) keskkonnaga.
 • Vähemalt 2 aastat töökogemust nimelahendusega (sealhulgas DNS).
 • Baasteadmised arvutivõrkudest, sealhulgas TCP/IP.
 • Baasteadmised arvutiturbest, nagu näiteks autentimine ja autoriseerimine.
 • Baasteadmised meiliprotokollist Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 • Baasteadmised Public Key Infrastructure (PKI) tehnoloogiatest, sealhulgas serdid Active Directory Certificate Services (AD CS).

 

Training Principles:

The training is held in Estonian!

Each learning module is supported by practical exercises with hands-on laboratories.

The price includes the possibility to take one Microsoft certification exam within 6 months after the training.

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

Length: 40 academic hours

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolituse osad on toetatud praktiliste harjutustega õpilaborites.

Koolituse hinnas sisaldub ühe Microsofti sertifitseerimiseksami sooritamise võimalus 6 kuu jooksul pärast koolitust.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

 

The training topics and description:

Module 1: Deploying Exchange Server

This module explains the key features and architecture of Exchange Server. It also explains the prerequisites and requirements for deploying Exchange Server. Additionally, it explains how to use the Exchange admin center and the Exchange management shell to manage Exchange Server.

Module 2: Managing Exchange Server 2016 storage

This module explains the features of Exchange Server mailbox databases and the storage options available for Exchange Server. It also explains how to configure Exchange Server mailbox databases and storage.

Module 3: Managing recipient objects

This module explains how to manage the user, shared, resource, public folder, arbitration mailboxes in Exchange Server. It also explains how to manage contacts, mail users, and distribution groups in Exchange Server. Finally, it explains how to configure address lists and email address and address book policies in Exchange Server.

Module 4: Managing recipients and Exchange servers by using Exchange Server cmdlets

This module describes how to manage recipients by using Exchange Server cmdlets. It also explains how to manage Exchange servers by using Exchange Server cmdlets and scripts.

Module 5: Implementing client connectivity

This module explains how to configure and manage client access services in Exchange Server. It also explains the client connectivity options for Exchange Server and how to configure Outlook on the web. Additionally, it explains how to configure mobile messaging for Exchange Server.

Module 6: Managing high availability in Exchange Server

This module describes the high availability options for Exchange Server. It also explains how to configure highly available mailbox databases and Client Access services by using load balancing methods.

Module 7: Implementing disaster recovery for Exchange Server

This module describes Exchange Server backup and restore features and the details that you need to consider when you create a backup plan.

Module 8: Configuring and managing message transport

This module explains messaging transport in Exchange Server. It also explains how to configure message transport in Exchange Server and manage transport rules in Exchange Server.

Module 9: Configuring message security

This module describes how to deploy and manage an Edge Transport server for message security. It also explains how to implement antivirus and antispam solutions for Exchange Server.

Module 10: Monitoring and troubleshooting Exchange Server

This module explains how to configure performance monitoring and troubleshoot issues in Exchange Server.

Module 11: Securing and maintaining Exchange Server

This module explains how to secure Exchange Server by using role-based access control (RBAC). It also explains how to configure audit logging in Exchange Server and how to maintain and update Exchange Server.

Module 12: Implementing and managing Exchange Online deployments

This module explains Exchange Online and Office 365 and how to manage it. It also explains how to implement a migration to Exchange Online.

More detailed information about the training/ Täpsemat infot koolituse kohta saad:

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/20345-1