Koolitaja:

Lauri Mattus

Aeg:

01.03 - 05.03, kell 05:30-12:45

Hind: 1 190.00 EUR + km

MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL

Selle kursuse põhieesmärk on anda õpilastele hea arusaamine Transact-SQL keelest mida kasutatakse kõigis SQL Serveriga seotud valdkondades – nimelt Andmebaasi administreerimises, andmebaasi arenduses ja ärianalüüsis. Nii on ka selle kursuse põhi-sihtrühm just andmebaasi administreerijad, arendajad ja ärianalüüsi spetsialistid.

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO). Loe siit, mis on MLO.

This course is designed to introduce students to Transact-SQL. It is designed in such a way that the first three days can be taught as a course to students requiring the knowledge for other courses in the SQL Server curriculum. Days 4 & 5 teach the remaining skills required to take exam 70-761.

 

Sihtgrupp: The main purpose of the course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.

 

Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Peale koolituse läbimist oskab koolitatav:

• kirjeldada SQL server võimalusi, võimekusi ja komponente
• kirjeldada T-SQL hulga ja predikaatloogikat
• kirjutada ühe tabeli SQL päringuid
• kirjutada mitme tabeli SQL päringuid
• kirjutada päringuid koos filtri- ja järjestusfraasiga
• kirjeldada kuidas SQL server kasutab erinevaid andmetüüpe
• koostada andmetega manipuleerimise päringuid
• kasutada standardfunktsioone päringutes
• koostada agregaatpäringuid
• koostada alampäringuid
• koostada ja kasutada „viewsid“ ja „tabel“-tüüpi funktsioone
• kasutada päringute kombineerimisel hulgatehteid
• koostada päringuid, mis kasutavad aknapõhiseid järjestusi, nihke ja agregaatfunktsioone.
• teisendada andmeid ja päringutulemusi „pivot“, „unpivot“, „rollup“ ja „cube“ päringutega
• koostada ja kasutada „stored“ protseduure.
• lisada päringuteks programmikomponente – muutujaid, tingimuslauseid ja tsükleid

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Module 6: Working with SQL Server Data Types

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries    

Module 11: Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Module 12: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Module 15: Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Module 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Module 17: Implementing Error Handling

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Module 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions

 

Length: 40 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

 

The training price also includes:
teaching materials;
a trainer's consultation on the topics learned by e-mail after the training;
certificate.

 As an added value, we offer:

free parking;
hot drinks with cookies;
fresh fruits;
lunch on each training day.

 

You can participate in the training with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!