MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL

Selle kursuse põhieesmärk on anda õpilastele hea arusaamine Transact-SQL keelest mida kasutatakse kõigis SQL Serveriga seotud valdkondades – nimelt Andmebaasi administreerimises, andmebaasi arenduses ja ärianalüüsis. Nii on ka selle kursuse põhi-sihtrühm just andmebaasi administreerijad, arendajad ja ärianalüüsi spetsialistid.

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO). Loe siit, mis on MLO.

Sihtgrupp: The main purpose of the course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.


Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Peale koolituse läbimist koolitatav:

• kirjeldab SQL server võimalusi, võimekusi ja komponente
• kirjeldab T-SQL hulga ja predikaatloogikat
• kirjutab ühe ja mitme tabeli SQL päringuid
• kirjutab päringuid koos filtri- ja järjestusfraasiga
• kirjeldab, kuidas SQL server kasutab erinevaid andmetüüpe
• koostab andmetega manipuleerimise päringuid
• kasutab standardfunktsioone päringutes
• koostab agregaat- ja alampäringuid
• koostab ja kasutab „viewsid“ ja „tabel“-tüüpi funktsioone
• kasutab päringute kombineerimisel hulgatehteid
• koostab päringuid, mis kasutavad aknapõhiseid järjestusi, nihke ja agregaatfunktsioone.
• teisendab andmeid ja päringutulemusi „pivot“, „unpivot“, „rollup“ ja „cube“ päringutega
• koostab ja kasutab „stored“ protseduure.
• lisab päringuteks programmikomponente – muutujaid, tingimuslauseid ja tsükleid

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Module 6: Working with SQL Server Data Types

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries    

Module 11: Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Module 12: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Module 15: Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Module 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Module 17: Implementing Error Handling

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Module 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions

 

Length: 40 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

 

The training price also includes:
teaching materials;
a trainer's consultation on the topics learned by e-mail after the training;
certificate.

 

You can participate in the training with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!