Koolitaja:

Ivica Gjorgjevski

Aeg:

19.10 - 23.10, kell 03:00-11:00

Hind: 1 950.00 EUR + km

CEH v10 Certified Ethical Hacking

CEH v10 koolituse eesmärgiks on võimaldada IT spetsialistidel omandada teadmised ja oskused, et testida tõhusalt organisatsiooni turbesüsteemi ja sooritada edukalt CEH sertifitseerimiseksam.

Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6.

Koolitushind sisaldab koolitust ja sertifitseerimiseksami vautšerit. 

Koolitus on eetilise häkkimise ja infosüsteemide turvalisuse auditeerimise koolitus, mis keskendub uusimatele turvaohtudele, nüüdisaegsetele ründevektoritele. Koolitusel keskendutakse ajakohaste häkkimistehnoloogiate, -meetodite, -vahendite ja -võtete ning turbemeetmete praktilisele demonstreerimisele.

Koolitus sisaldab rohkelt interaktiivseid sessioone ja neile järgnevaid praktilisi töid. Praktiliste tööde käigus saab õppija koheselt proovida omandatud teadmisi. Koolitus sisaldab teemasid perimeetri kaitse toimimisest, võrkude skaneerimisest, sissetungide tuvastamisest, süsteemide turvameetmetest, turvapoliitikatest, manipuleerimisest, hajutatud teenuse tõkestamise rünnetest, puhvri üle täitumistest ja viiruste loomisest.

Õppimisel kasutatakse virtuaalkeskkonda, mis võimaldab läbi viia reaalajas erinevaid ründetehnikaid. Keskkonda kasutatakse praktiliste rünnakute ja kaitsmise tehnikate proovimiseks erinevate meetodite ning vahenditega.

CEHv10 koolituse sisu loomisel on kasutatud sadade ettevõtete kogemusi paljude autorite käsitluses. CEHv10 versiooni puhul on edasi arendatud varasemaid koolituse versioone, pannes rohkem rõhku võtetele ja meetoditele, mida häkkerid võivad kasutada võimalike rünnete toimepanemiseks süsteemi või võrgu vastu. Eriti põhjalikult käsitletakse nutiseadmete ja mobiiliplatformide turvalisust, võimalike rünnete kirjeldusi ja rünnete ennetamist.

Enne koolitusel osalemist palutakse osalejal allkirjastada kokkulepe, kus kinnitatakse, et ei kasutata omandatud oskusi ebaseaduslikeks ega pahatahtlikeks rünneteks.

Üle maailma on tuhanded eetilised häkkerid rahul, et osalesid koolitusel ja sooritasid eksami.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud spetsialistidele, kellel on vähemalt kaheaastane kogemus IT alal, head praktilised teadmised TCP/IP-st, Windows Serverist ning algteadmised Linuxi ja Unixi kohta.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid(teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kes on ja mida teeb eetiline häkker
 • teab enimkasutatavaid rünnakute meetodeid
 • oskab hinnata organisatsiooni IT turvalisust
 • on saanud piisava ettevalmistuse, et sooritada edukalt sertifitseerimise eksami CEH v10 Exam 312-50

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus on suunatud spetsialistidele, kellel on vähemalt kaheaastane kogemus IT alal, head praktilised teadmised TCP/IP-st, Windows Serverist ning algteadmised Linuxi ja Unixi kohta.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus

Koolituse sisukord:

 • Sissejuhatus eetilisse häkkimisse
 • Jälg ja tuvastamine
 • Võrkude skaneerimine
 • Loendamine
 • Haavatavuse analüüs
 • Süsteemi häkkimine
 • Pahavaraohud
 • Sniffing
 • Inimeste häkkimine
 • Denial of Service
 • Seansi kaaperdamine
 • IDS-idest, tulemüüridest ja meepottidest kõrvalehoidmine
 • Veebiserverite häkkimine
 • Veebirakenduste häkkimine
 • SQL Injection
 • Wi-Fi võrkude häkkimine
 • Mobiiliplatvormide häkkimine
 • (IoT) Asjade Interneti häkkimine
 • Pilve andmetöötlus
 • Krüptograafia

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust;
eksami vautšerit.