koolitaja pilt

Koolitaja:

Andres Jalak

Aeg:

30.11.2020, kell 06:00-13:00

Hind: 330.00 EUR

Infomaterjalide kujundamine tasuta veebitööriistadega

Koolituse lühikokkuvõte: Kujundamise koolitus neile, kel varasem kogemus arvutigraafikaga puudub ja ligipääsu tasulistele, keerukatele kujundusprogrammidele ei ole. Koolitus tutvustab tasuta veebikeskkondi kujundusmaterjalide loomiseks, olgu selleks veebi bänner, flaier või nimekaart.

Sihtgrupp: kõik arvutikasutajad

<iframe width="804" height="452" src="https://www.youtube.com/embed/aJmKBFu704w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>

Koolituse tulemusena osaleja:

  •         Teab erinevad võimalusi graafika loomiseks veebitööriistadega
  •         Oskab leida tasuta pildimaterjali
  •         Mõistab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika
  •         Oskab kujundada väiketrükise (flaier, nimekaart, diplom)

Koolitusel osalemise eeldused: esmane arvuti kasutamise oskus

Koolitusel käsitletavad teemad:

  •         Pildiotsing ja pildipangad
  •         Creative commons
  •         Fototöötlus
  •         Vektorgraafika
  •         Trükised ja veebigraafika loomine

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktiline ja kõik teemad saavad läbi proovitud iseseisvate töödega. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi ülesannete ja grupiarutelu.

Koolituse materjalid on osalejatele hiljem kättesaadavad www.kera.ee lehe vahendusel.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.