Koolitaja:

Mihkel Salm

Aeg:

19.11.2020, kell 05:00-13:00

Hind: 330.00 EUR

SEO ehk otsingumootori turundus suunaga välisturule

SEO (Search Engine Optimisation) on läbinud läbi aegade erinevaid etappe. „Wild Wild West“, kus kavalad arendajad üritasid ära kasutada otsingumootorite poolt välja mõeldud reegleid, on läbi saanud. Algelise SEO hügieeni puudumine vähendab või minetab võimaluse koguda välisturgudel läbi otsingumootorite kodulehel liiklust.

 

 

 

Koolituse eesmärk on aru saada põhilistest otsingumootori hindamiskriteeriumitest ja kuidas need mõjutavad sinu pingerida otsingu tulemustes. Lisaks vaadeldakse, kuidas üles ehitada efektiivset strateegiat märksõnade „püüdmiseks“ ja laieneda erinevatele välisturgudele.

 

Sihtgrupp:

 •          Kodulehe haldaja
 •          Kommunikatsioonispetsialist/-juht
 •          Turundusspetsialist/-juht
 •          Front-end arendaja
 •          SEO teenuse tellija

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          Mõistab hea ja halva SEO vahet.
 •          Saab aru otsingumootori tulemuse tehnilistest ja orgaanilistest mõjutajatest.
 •          Omab ülevaadet tehniliste ja/või tekstiliste puuduste mõjust.
 •          Oskab otsida ja analüüsida informatsiooni märksõnade asjakohasuse kohta.
 •          Teab märksõnu SEO - sõbraliku kodulehe, e-poe jne arenduste tellimiseks.
 •          Hindab konkurentide tegevust ja oskab parimad praktikad jooksvalt üle võtta.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 •          Arvuti ja brauseri baaskasutamise oskus
 •          Office (Excel, Word)
 •          Koduleht/Toode/Teenus, mida arendada
 •          Võimalusel ligipääs enda kodulehe analüütikale

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi