Andmeanalüüs ja visualiseerimine Excelis (õhtune)

Microsoft Excel on tabeli arvutuse programm, mis on väga laialt kasutuses pea igas valdkonnas. Exceliga saab talletada informatsiooni, teostada andmeanalüüsi kui ka visualiseerida tulemusi. Koolitusel osaleja õpib Exceli kasutamist, mis keskendub andmeanalüüsile tuginedes erinevatele praktilistele harjutustele igapäeva elust.

 Kellele koolitus on suunatud:    

Kõik Exceli kasutajad, kes analüüsivad ja visualiseerivad andmeid igapäeva töös. Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli kasutamises.

Koolituse tulemusena osaleja:

• Oskab määrata lahtrite kujundust ja andmetüüpi
• Tuvastab ära andmetüüpidest tulenevad vead
• Mõistab andmete mudeldamise põhimõtteid ja nende rakendust
• Loob erinevaid visuaalseid raporteid
• Lahendab iseseisvalt andmeanalüüsi ülesandeid
• Oskab rakendada Exceli valemeid andmeanalüüsiks
• Oskab kasutada Power Pivot rakendust Excelis

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Eelnev Exceli kasutamise kogemus.

Andmeanalüüsi koolituse teemad: 

• Exceli programmi ülevaade.
• Andmete käsitlemine ja mudeldamine. Andmemudelite koostamiseks kasutame Power Pivot rakendust Excelis. See rakendus aitab määrata tabelite vahelised seosed ning luua erinevaid mõõdikuid, mida saab hiljem kasutada Pivot tabelites.
• Andmeanalüüs valemite ja tabelitega. Kasutame Vlookup, Index, Match, If ja muid tingimusvalemeid. Eesmärk on harjutada läbi erinevad võtted, kuidas omavahel siduda mitmed erinevad andmeallikad / tabelid.
• Dünaamiliste raportite koostamine. Visuaalsete raportite teemas loome dünaamilisi raporteid, mis hangivad info erinevatest allikatest ja kasutavad andmemudelit Pivot tabelites ja joonistel koos filtrinuppudega.
• Andmete visualiseerimine.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Meil on sama koolitus ka päevasel ajal. Tutvu kuupäevadega SIIN.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • tasuta parkimist;
  • kohvi, teed ja vett koos küpsistega;
  • värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Kuula Äripäeva raadios koolituse teemaga seotud hommikuprogrammi lõiku:

https://www.aripaev.ee/saated/2021/10/04/koolitaja-andmete-analuusiks-ei-pea-raiskama-tohutult-aega

 

Koolituse viib läbi Valdek Kangert

Valdekul on laiapõhjalised teadmised Excelist ja ta on hinnatud koolitaja, kes kujundab koolituskava vastavalt kliendi vajadustele algtasemest kuni keerukamate funktsioonide käsitlemiseni, andmeanaalüüsi ja visualiseerimise ning muu oluliseni. Oma lemmikuks ja tugevaimaks küljeks peab ta Exceli VBA-d, olles loonud ka mitmeid VBA-põhiseid rakendusi.
Programmeerimisega alustas Valdek juba 1989.aastal St.Peterburis, kui sealses Kõrgemas Mereakadeemias valmis PC-põhine arvutiklass. Eesti Merelaevandus AS-s lõi ta aastatel 1992-1993 nullist Dbase-põhise infosüsteemi. Sealt edasi on ta administreerinud Windows SBS 2011 serverit, sh Exchange serverit jvm.

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
17:00 - 18:30
Sissejuhatus ja tabelid
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 20:30
Lõiketabelid ja analüüs
17:00 - 18:30
Valemid ja nimetused
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 20:30
Nimetuste kasutamine valemitega ja harjutused
17:00 - 18:30
Joonised ja kujundamine
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 20:30
Andmete import ja puhastamine
17:00 - 18:30
Andmemudeli loomine ja mõõdikute kirjutamine
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 20:30
Interaktiivse raporti koostamine ja kokkuvõte

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].