Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

DigiABC (digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele)- Tallinn, eesti keeles

EE-DigiABC-01

Aeg: 02.11 - 04.11.2020, kell 09:30 Maht: 20 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
0 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Koolituse eesmärgiks on võimaldada osalejatel omandada digitaalne kirjaoskus, et arvutiga tõhusalt töötada. Koolituse eesmärgi täitmiseks tutvutakse algtasemel arvuti ja/ või teiste nutiseadmetega  ning läbitakse nii arvuti põhimõisted kui ka failihalduse temaatika. Samuti omandatakse interneti ja Eesti ID-kaardi kasutamise baasteadmised ning oskused kasutamaks enam levinud sotsiaalset tarkvara ja MS Office programme Word ning Excel.


Koolitus toimub:
2. november kell 09.30-16.45
3. november kell 09.30-16.45
4. november kell 09.30-12.45

Kellele koolitus on suunatud:

Koolituse sihtrühmaks on tööealised Eestis elavad inimesed:

 • kellel on puuduv või madal digitaalne kirjaoskus;
 • kes töötavad tööstussektoris [Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK) C – töötlev tööstus];

Kokku viiakse läbi koolitused 3000-le tööstussektori töötajale, kellest vähemalt 60% töötavad metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondades.

Kõigist koolitatavatest on vähemalt 30% Eestis elavad ja tööstussektoris töötavad venekeelt kõnelevad inimesed.

Koolitaja: -


Täpsema kirjelduse leiad:

http://digiabc.ee/oppekava/

Koolituse sisukord:

Auditoorne õpe (20 ak.h):

 • Sissejuhatus, tutvumine ja test.
 • Arvuti ja sellega töötamine, failid ja kaustad.
 • Internet, selle võimalused ja kasutamine, sh e-post ja sotsiaalmeedia.
 • ID-kaart, selle võimalused ja kasutamine, sh teenused ja digiallkirjastamine.
 • Küberruumi riskid ja nende vältimine.
 • Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine.
 • Tabelarvutuse tabelite koostamine ja töötlemine.
 • Test, kokkuvõte, tagasiside koolitusele.
Lisainfo:

Koolitus sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega.