Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2, virtuaalkoolitus

ORACLE-DB-03

Maht: 5 päeva
Hind:
1 575 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Sellel kursusel õpetatakse andmebaasi administraatoritele algtaseme koolitusel käsitletud põhitöödest keerukamaid ülesandeid. Õppur omandab alustuseks märksa sügavama arusaamise andmebaasi administraatori võib-olla kõige olulisemast tööst – varundamisest ja taastamisest. Üksikasjalikult käsitletakse varundust ja taastet toetavaid kontseptsioone ning arhitektuuri koos etappidega nende toimingute tegemiseks mitmesugusel viisil ja erinevates olukordades. See hõlmab omaenese varundus- ja taastestsenaariumite määratlemist ja testimist. Samuti õpib andmebaasiülem, kuidas tõhusalt mälu hallata, ning kuidas täita mõnesid talitlusjõudluse hindamise ja häälestamise ülesandeid, sealhulgas mõnede nõustamismoodulite abil. Käsitletakse ka kõiki tagasipöördumistehnoloogia tüüpe, andmebaasisiseste ja -väliste toimingute ajastamist ning süsteemi ressursikasutuse reguleerimist.

Õpite:

 • automatiseerima andmebaasi administraatoriülesandeid ajasti abil;
 • diagnoosima ja parandama andmetõrkeid Flashback tehnoloogia abil;
 • haldama ruumi andmebaasi salvestuse optimeerimiseks ja selleks, et suuta reageerida ruuminõuete kasvamisele;
 • jälgima ja haldama andmebaasi põhikomponente (sealhulgas mälu, talitlusjõudlust ja ressursse);
 • tagama andmebaasi käideldavust asjakohaste varundus- ja taastestrateegiate abil.

Kellele koolitus on suunatud:

 • andmebaasi administraatorid
 • tugitehnikud
 • tehnilised nõustajad


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Andmebaasi (ja selle osade) varundamine ja taastamine RMAN-i abil (käsurida ja Enterprise Manager);
 • tagasipöördumistehnoloogia kasutamine andmete minevikuoleku vaatamiseks ning kas objektide või kogu andmebaasi tagasiviimine minevikuolekusse;
 • asjakohase ja paindliku mälukonfiguratsiooni kasutamine andmebaasi jaoks;
 • suurt koormust põhjustavate andmebaasiseansside ja halvasti toimiva SQL-i tuvastamine;
 • Oracle'i andmebaasi konfigureerimine optimaalseks taastamiseks;
 • andmebaasi eksemplari konfigureerimine selliselt, et ressursid oleksid seansside ja toimingute vahel optimaalselt jaotatud;
 • toimingute ajastamine andmebaasisiseseks või -väliseks käitamiseks;
 • tihendamise kasutamine andmebaasi salvestuse optimeerimiseks ja andmebaasi dubleerimiseks.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused:

 • Oracle Database 11g: Andmebaasi administreerimie I, (Release 2)

Soovitatavad eeltingimused:

 • Oracle Database 11g andmebaasi administreerimine
 • praktilised teadmised SQL-ist ja PL/SQL-i pakkide kasutamisest
Koolituse sisukord:
 • Oracle'i andmebaasi põhikontseptsioonid ja -töövahendid
 • Konfigureerimine taastatavuse saavutamiseks
 • RMAN-i taastekataloogi kasutamine
 • Varundussätete konfigureerimine
 • Varukoopiate loomine RMAN-i abil
 • Taastetoiming
 • RMAN-i kasutamine taastamiseks
 • RMAN-i seire ja häälestamine
 • Andmebaasi diagnoosimine
 • Tehnoloogia Flashback kasutamine I
 • Tehnoloogia Flashback kasutamine II
 • Andmebaasi tagasipööramine
 • Mälu haldamine
 • Andmebaasi talitlusjõudluse haldamine
 • Talitlusjõudluse juhtimine SQL-i häälestamisega
 • Ressursside haldamine
 • Toimingute automatiseerimine ajasti abil
 • Ruumi haldamine plokkidena
 • Ruumi haldamine segmentidena
 • Ruumi haldamine andmebaasi jaoks
 • Andmebaasi dubleerimine
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud