Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Oracle SQL Tuning for Developers Workshop, virtuaalkoolitus

ORACLE-SQL-001

Maht: 3 päeva
Hind:
945 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Sellel rakenduste väljatöötamisele suunatud kursusel uurite Oracle'i SQL-i lausete häälestamist. Õpite kirjutama hästi häälestatud SQL-lauseid, mis sobivad Oracle'i andmebaaside jaoks.

Õpite:

 • tõlgendama täitmisplaane ja tundma erinevaid võimalikke andmepöördusviise;
 • mõtestama lahti SQL-koodi, otsustama häälestuse üle ja seda rakendama;
 • kasutama mitmesuguseid häälestusvõtteid;
 • kasutama seotud muutujate ja jälitusfailide eeliseid ning eri tüüpi indekseid;
 • kasutama paremaks optimeerimiseks erinevaid pöördusteid.

Arusaamine põhilistest häälestusvõtetest

Asjatundlikud juhendajad õpetavad teid päringuid paremini toimivaks ümber kirjutama. Lisaks õpite nõustamismooduli SQL Tuning Advisor kasutamist koos SQL Developer 3.0-ga.

Kellele koolitus on suunatud:

 • andmelaoarendajad
 • andmebaaside projekteerijad
 • arendajad
 • PL/SQL-i arendajad


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Sobiva lähenemisviisi valimine SQL-i häälestamiseks;
 • seansi statistiliste andmete kogumine ja tõlgendamine SQL-i jälitusfunktsiooni abil;
 • halvasti toimivate SQL-lausete tuvastamine;
 • ebatõhusate SQL-lausete häälestamine häälestusvõtete abil;
 • täitmisplaanide tõlgendamine;
 • Oracle'i optimeerimismooduli põhialuste kirjeldamine;
 • SQL-i jõudluse juhtimine muudatuste kaudu. 
Koolituse sisukord:
 • SQL-i häälestamise tutvustus
  • Jõudlust suurendava abinõu leidmine
  • Halvasti kirjutatud SQL-lause analüüsimine
  • Funktsioonipõhise indeksi loomine
  • Lihtsa tabeli ümbertegemine
  • SQL-lause ümberkirjutamine
 • SQL-i jälitusfunktsiooni ja TKPROF-i kasutamine
  • Jälitusfaili uurimine optimeerimismooduli otsustest arusaamiseks
 • Arusaamine põhilistest häälestusvõtetest
  • Päringute ümberkirjutamine paremini toimivaks
  • Rakenduste ümberkirjutamine paremini toimivaks
  • Nõustamismooduli SQL Tuning Advisor kasutamine koos SQL Developer 3.0-ga
 • Optimeerimismooduli põhialused
  • Jälitusfaili uurimine optimeerimismooduli otsustest arusaamiseks
 • Arusaamine järjestikustest täitmisplaanidest
  • Erinevate võtete kasutamine täitmisplaanide väljavõtmiseks
  • SQL-i seire kasutamine
 • Optimeerimismoodul: tabelite ja indeksite pöördusteed
  • Erinevate pöördusteede kasutamise õppimine paremaks optimeerimiseks
 • Optimeerimismoodul: ühendustoimingud
  • Erinevate pöördusteede kasutamine paremaks optimeerimiseks
  • Tulemuste vahemälu uurimine ja kasutamine
 • Optimeerimismooduli muud meetodid
  • Erinevate pöördusteede kasutamine paremaks optimeerimiseks
  • Tulemuste vahemälu uurimine ja kasutamine
 • Optimeerimismooduli statistilised andmed
  • Süsteemi statistiliste andmete analüüsimine ja kasutamine
  • Statistiliste andmete automaatse kogumise kasutamine
 • Seotud muutujate kasutamine
  • Kohastuva kursori jagamise ja seotud muutuja kiikamise kasutamine
  • Lähtestusparameetri CURSOR_SHARING kasutamine
 • SQL-i plaani haldamine
  • SQL-i plaani haldamise kasutamine
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud