Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

e9815ebb-2638-e411-b81e-00155d033f04David on väga kõrgelt hinnatud pikaajaliste kogemustega akrediteeritud koolitaja agiilsete ja PRINCE2 projektide juhtimise alal.

Ta suhtub suure kirega projektide tulemuslikusesse, omab olulisi kogemusi infosüsteemide juhtimises suurtes ja keskmise suurustega organisatsioonides.

Tema tööülesanneteks on olnud IT ja infrastruktuuride projektide algatamine, kavandamine ja juhtimine erinevates valdkondades - finants-, tervishoiu- ja personalisüsteemid jt.

Projektijuhina on ta harjunud töötama lühikeste tähtaegadega ning välja pakkuma uuenduslikke kuid siiski pragmaatilisi lahendusi.

Koolitajana on ta entusiastlik, kaasahaarav kõneleja, õppijaid innustav, interaktiivsust loov võimaldades igal osalejal saada praktilised võtted, mida koheselt ka töösituatsioonis kasutada.

Koolitusvaldkonnad:

  • Agile Foundation
  • Agile Practitioner
  • PRINCE2™ Overview
  • PRINCE2™ Foundation
  • PRINCE2™ Practitioner
  • PRINCE2™ Upgrade
  • PRINCE2™ Re-registration
  • PRINCE2™ for Project Board Members
  • Project Start-up Workshop
  • jpt

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/msptrainer/ 

Tagasisidet koolitusel osalejatelt:

I have just completed a week of Prince 2 training and exams with David and I can fully recommend his extensive expertise in training as well as 'real world' project management experience. He was extremely engaging and made the week both interesting and fun - which is quite a task with project management ! His teaching style means you learn as you go along and you really get how to apply it. 

David is the best and most memorable trainer I have ever had. His style of teaching is very unique. It is very laid back and engaging. He relates one's profession and every day life to his lectures so it gives one a better understanding. Having just completed the PRINCE2 Foundation and Practitioner one week intensive course, i highly recommend David's classes. He was very encouraging and his kind words helped ease my exam anxiety and pass first time.