Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Täiskasvanute digipädevuste arendamine, hommikune grupp

ITK-777

Aeg: 05.08 - 09.08.2019, kell 09:00 Maht: 20 ak. tundi Koht: II korrus, Lõõtsa 8, Tallinn
Hind:
0 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Koolituse eesmärgiks on võimaldada osalejatel omandada digitaalne kirjaoskus, et arvutiga tõhusalt töötada. Koolituse eesmärgi täitmiseks tutvutakse algtasemel arvuti ja/ või teiste nutiseadmetega ning läbitakse nii arvuti põhimõisted kui ka failihalduse temaatika. Samuti omandatakse interneti ja Eesti ID-kaardi kasutamise baasteadmised ning oskused kasutamaks enam levinud sotsiaalset tarkvara ja MS Office programme Word ning Excel.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolituse sihtrühmaks on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ning teised
elukestvas õppes vähem osalevad grupid

 

Koolitaja: Madis Roosalu


Koolituse sisukord:

Auditoorne õpe (20 ak.h):

 • Sissejuhatus, tutvumine ja test.
 • Arvuti ja sellega töötamine, failid ja kaustad.
 • Internet, selle võimalused ja kasutamine, sh e-post ja sotsiaalmeedia.
 • ID-kaart, selle võimalused ja kasutamine, sh teenused ja digiallkirjastamine.
 • Küberruumi riskid ja nende vältimine.
 • Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine.
 • Tabelarvutuse tabelite koostamine ja töötlemine.
 • Test, kokkuvõte, tagasiside koolitusele.
Lisainfo:

Koolitus sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.