Contact us:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

ITIL kesktase: Service Offerings and Agreements

ITIL-SOA

Duration: 4 days
Price:
1 250 € (+ VAT 20%)

Course overview:

"Service Offerings and Agreements" - oluliseks temaatikaks siin on äripoole ja IT ühise keele leidmine omavaheliseks suhtluseks ja IT teenustes kokku leppimiseks.

Kahe poole omavahelises suhtluses tuleb leida vastused paljudele küsimustele:

 • Millised on vahendid äristrateegiast lähtuva IT strateegia realiseerimiseks?
 • Kuidas näidata ärile IT väärtust ja milles IT väärtus üldse seisneb?
 • Kuidas leida tasakaal äripoole soovide ja IT võimaluste vahel?
 • Kuidas juhtida äripoole ootusi ja nõudlust IT teenuste osas?
 • Kui palju see kõik maksab - IT taristu, teenused, tugi - ning milline peaks olema vastav finantsjuhtimine?

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.
Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Eksam ja sertifikaat

 • Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN SERVICE OFFERINGS AND AGREEMENTS.
 • Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.
 • Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Audience:

SOA kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad IT teenuste planeerimise ja täiustamisega; samuti neile kõigi tasemete IT töötajatele, kes on kaasatud suhtlusesse äripoolega.

SOA kursus aitab paika panna IT strateegilisi ja taktikalisi tegevusi protsessi- ja teenusepõhise lähenemise alusel.Objectives:

 Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Teenuste portfelli haldus - Service portfolio management
  • Teenuste kataloogi haldus - Service catalog management
  • Ärisuhete juhtimine - Business relationship management
  • Teenustasemete haldus - Service level management
  • Tarnijate haldus - Supplier management
  • Nõudluse haldus - Demand management
  • IT teenuste finantsjuhtimine - Financial management of IT services
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.
Requirements:
 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat.
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav.
More info can be found at:

http://www.itilsite.com/ITIL_SOA.html

Contents:
 • 1. Päev
  • Sissejuhatus
  • Teenuste portfelli haldus
  • Praktikum
  • Teenuste kataloogi haldus
  • Praktikum
  • Teenustasemete haldus
 • 2. Päev
  • Praktikum
  • Teenustasemete haldus
  • Praktikum
  • Nõudlusehaldus
  • Praktikum
  • Tarnijate haldus
 • 3. Päev
  • Praktikum
  • Finantsjuhtimine
  • Praktikum
  • Finantsjuhtimine
  • Praktiku
  • Ärisuhete juhtimine
 • 4. Päev
  • Rollid ja vastutused
  • Tehnoloogia
  • Praktikum
  • Testeksam
  • Eksam
Additional information:

Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • eksamit;
 • lõunasööke;
 • kohvipause.

 

Koolitus toimub koostöös Meriroos OÜ-ga.