Contact us:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Sissejuhatus mängude programmeerimisse Unityga, e-õpe

VEEB-UNITY-001

e-learning Duration: 42 days
Price:
299 € (+ VAT 20%)

Course overview:

E-koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijatel omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et programmeerida arvutimänge Unityga.

E-koolituses kasutatakse programmeerimiskeelena Java programmeerimiskeelt.
E-koolituse sissejuhatuses käsitletakse teemasid, mis on seotud mängude loomisega, arengutega, turuolukorraga, õiguslike küsimustega jne. Teoreetilises osas tutvutakse põhjalikult mängude loomise mootoriga – Unity.

E-koolitus sisaldab kaheksat peatükki, mis sisaldavad teooriat ja praktilisi harjutusi. Praktiliste tööde käigus loob õppija Arkanoid-stiililise mängu algusest lõpuni.

E-koolitus viiakse läbi Viope e-õppe keskkonnas, kuid lisaks pead oma arvutisse installeerima Unity3D rakenduse (saadaval nii Windows, kui ka Mac OS X tarkvaradele)
Ingliskeelne täpsem sisututvustus asub siin: http://koolitus.ee/files/viope/en-unity-1.pdf

E-koolitus on inglise keeles.

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva.

Audience:

Potentsiaalsed mängude programmeerijad. Requirements:

Õppijal peab olema põhiteadmised ja –oskused programmeerimisest, lisaks mõningad kogemused objektorienteeritud programmeerimisest tulevad kasuks. Kuna e-koolituse teooria sisaldab palju matemaatilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid teemasid, siis keskkooli või põhitasemel ülikooli matemaatika teadmised on vajalikud.

Contents:
  • Sissejuhatus mängude arendamisse
  • Põhiteadmised Unityst
  • Põhikomponendid
  • Maastiku redigeerimine
  • Mänguga alustamine
  • Mänguga jätkamine
  • GUI lisamine
  • Optimeerimine ja ehitamine
Additional information:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.

Suhtlemine 
Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.