Contact us:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Outlook ja ajajuhtimine

OFF13-O03

Duration: 1 days
Price:
349 € (+ VAT 20%)

Course overview:

Koolitus keskendub sellele, kuidas sinu tööd Outlookis efektiivsemalt korraldada, kuidas paremini automatiseerida oma tööprotsesse ja kasutada õigeid töövõtteid ning seda kõike just ajajuhtimise võtmes. Räägime sellest, milliseid võimalusi pakuvad Outlooki põhirakendused enda ja oma kolleegide aja paremaks juhtimiseks, tutvume erinevate meeskonnatööd soodustavate töövahenditega.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja viited asjakohastele e-õppe allikatele.

Audience:

Koolitus on mõeldud kõikidele Outlooki kasutajatele, kes igapäevaselt kasutavad Outlooki meilide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, ajaplaneerimiseks ja koosolekute korraldamiseks; aga samuti kõigile neile, kes kasutavad Outlooki meeskonnatöö paremaks organiseerimiseks.Contents:

Sissejuhatus Outlooki
Outlook ajajuhtimise töövahendina. Peamised töövõtted ning trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd Outlookis paremini ja kiiremini organiseerida. Ülevaade peamistest Outlooki rakendustest ja tööakna osadest, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Töö meilidega
Uue sõnumi tööväljade tutvustus ja sõnumisuvandite kohandamine. Ajajuhtimise töövahendid uue sõnumi koostamisel ja saatmisel. Ühisosa Wordiga.

Allkirjade kasutamine
Meilisignatuuride loomine ja automaatne sõnumitele lisamine, head tavad allkirja koostamisel.

Kategooriad ja järeltegevused
Kategooriate lisamine ja seadistamine, järeltegevuste märkimine lipukeste abil ning ülesandepaani kasutamine ajajuhtimise võtmes.

Töö kaustadega
Uute kaustade loomine, muutmine ja kustutamine. Kaustade jagamine. Otsingukaustade loomine ja kasutamine.

Meilisõnumite otsimine ja korraldamine
Otsingutööriistade kasutamine sõnumite ja failide otsimisel. Kaustade sorteerimine, filtreerimine ja grupeerimine. Tingimusvormingu kasutamine.

Reeglid ja kiirtoimingud
Saabuvatele sõnumitele uute reeglite loomine, uute kiirtoimingute seadistamine ja nende kasutamine ajajuhtimise võtmes.

Kalender
Kalender ajajuhtimise elemendina, erinevad kalendrivaated ja nende seadistamine, kalendri toimimise reeglid.

Uute kalendriüksuste lisamine, korduvusmustri kasutamine, osalejate kutsumine ja vastuste jälitamine, head tavad kutse saatmisel ning neile vastamisel.

Kalendri jagamine organisatsiooni siseselt, meilisõnumiga või internetis. Kasutajaõiguste määratlemine. Ühiskalendrite avamine.

Töö kontaktidega
Kontaktide ja kontaktirühmade loomine ning jagamine.

Ülesanded
Ülesannete loomine ja määramine, järeltegevuste ja meeldetuletuste lisamine. Aruande saatmine.

Automaatvastused
Kontorist väljas abimees – teate sisse lülitamine, reeglite loomine ja rakendamine. Head tavad ajajuhtimise võtmes.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Additional information:

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • garantiina tasuta korduskoolitust, kui koolituse tulemus ei vastanud ootusele;
  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • soodushinnaga registreerimise võimalust järgmisele kalendrikoolitusele;
  • tasuta parkimist.