Contact us:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Kontoritarkvara selgeks kodust lahkumata Office 2013 põhjal, e-õpe

ITK-VEEB-017

e-learning Duration: 42 days
Price:
200 € (+ VAT 20%)

Course overview:

Koolituse eesmärgiks on võimaldada osalejatel omandada teadmised ja oskused Office 2013 põhiprogrammide tõhusaks kasutamiseks.

Õppe maht on 128 akadeemilist tundi ehk 16 õppepäeva.

Koolitusprogramm koosneb neljast koolitusmoodulist:

E-koolitusel käsitletakse teemasid, mis võimaldavad tõhusalt töötada käsitletava rakendusega, materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks.

E-koolituses on lisaks teooriamaterjalidele ka enesekontrolli testiküsimused ja harjutused. Enesekontrolli testiküsimused võimaldavad õppijal koheselt aru saada oma teadmiste tasemest antud teemavaldkonnas. Harjutused on praktilist laadi ning nende eesmärgiks on anda õppijal võimalus omandada praktilised oskused rakenduse kasutamiseks. Õppija sooritab harjutused iseseisvalt, juhendaja annab tehtud töödele tagasisidet ning abistab ka õppijat koolituse käigus.Contents:

Tekstitöötlus Word 2013ga
Koolitusmooduli maht: 16 akadeemilist tundi
Koolitusmooduli eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada põhiteadmised ja –oskused, et iseseisvalt alustada tööd Word 2013. Koolitus sobib nii päris algajale Word kasutajale kui ka kasutajale, kes on kasutanud Wordi varasemaid versioone ja soovib oma teadmisi ja oskusi uuendada ja süstematiseerida.

Mooduli teemad:

 • Töökeskkond
 • Uue dokumendi loomine
 • Töö tekstiga
 • Töö lõikudega
 • Laadid, loendid, tabelid
 • Lehekülgede kujundamine
 • Graafiliste elementide lisamine
 • Dokumendi korrastamine ja printimine

Esitlused PowerPoint 2013ga
Koolitusmooduli maht: 16 akadeemilist tundi
Koolitusmooduli eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada põhiteadmised ja –oskused, et iseseisvalt alustada tööd PowerPoint 2013. Koolitus sobib nii päris algajale PowerPoint kasutajale kui ka kasutajale, kes on kasutanud PowerPoint varasemaid versioone ja soovib oma teadmisi ja oskusi uuendada.

Mooduli teemad:

 • Töökeskkond
 • Uue esitluse loomine
 • Töö tekstidega
 • Töö kujunditega
 • Numbrid esitluses
 • Päis ja jalus
 • Skeemid ja diagrammid
 • Eriefektid
 • Esitluseks ettevalmistamine
 • Printimine

Tabelarvutused Excel 2013ga
Koolitusmooduli maht: 16 akadeemilist tundi
Koolitusmooduli eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada põhiteadmised ja –oskused, et iseseisvalt alustada tööd Excel 2013. Koolitus sobib nii päris algajale Exceli kasutajale kui ka kasutajale, kes on kasutanud Exceli varasemaid versioone ja soovib oma teadmisi ja oskusi uuendada.

Mooduli teemad:

 • Excel 2013 töökeskkond
 • Töö andmete ja lahtritega
 • Töölehed
 • Töövihikud
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Arvutused ja valemid
 • Funktsioonid
 • Kujundamine
 • Diagrammid
 • Makrod

Ajaplaneerimine Outlook 2013ga
Koolitusmooduli maht: 16 akadeemilist tundi
Koolitusmooduli eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada põhiteadmised ja –oskused, et iseseisvalt alustada tööd Outlook 2013. Koolitus sobib nii päris algajale Outlook kasutajale kui ka kasutajale, kes on kasutanud Outlook varasemaid versioone ja soovib oma teadmisi ja oskusi uuendada.

Mooduli teemad:

 • Sissejuhatus Outlooki
 • E- kirjad
 • Tööülesanded
 • Kalender
 • Kiirtoimingud
 • Kontaktid
 • Märkmed